Vergeet de gemeentelijke fiscaliteit niet

Gaston Geens pleit voor rustig denkwerk over de regionale belastingen. Hij is een groot voorstander van ruimere fiscale bevoegdheden voor de gewesten (en gemeenschappen), liefst parallel met de bevoegdheden waarover ze beschikken. Er valt natuurlijk veel te zeggen voor dit standpunt, al was het maar dat elke overheid in staat moet zijn in de mate van het mogelijke zelf de middelen te genereren die noodzakelijk zijn voor het voeren van een beleid.