Vergeet voor 2004 structurele hervormingen in Belgie

Iedereen die het in dit land moet weten, weet het. Belgie is er structureel zeker niet beter aan toe dan zijn buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk. In al deze landen zijn belangrijke omvangrijke hervormingen op de rails gezet. In Belgie worden de mooiste analyses gemaakt, maar blijft men prutsen in de marge. Maakt men er eindelijk werk van in 2004? PAUL DE GRAUWE vreest van niet. Enkel de liberalen zijn in dit land in staat de hervorming van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt op de politieke agenda te plaatsen. In de strijd om de macht in een verkiezingsjaar schuiven ze als regeringspartij op naar het centrum. Enkel als oppositiepartij kunnen ze die punten echt op de agenda plaatsen.