Vergelijking toxiciteit vereist meer uniforme meettechnieken

ANTWERPEN (tijd) - De chemische verbindingen tussen koolwaterstoffen en de halogenen, vooral chloor, zijn om diverse redenen biezonder gevaarlijk voor het milieu. Uiteraard zijn dergelijke verbindingen toxisch, zeker vanaf welbepaalde koncentraties in de bodem. Dat die verbindingen akkumuleerbaar zijn, maakt een permanente vervuiling van bodem en water met halogeenverbindingen er alleen maar erger op. Het grote probleem is evenwel precieze metingen te kunnen uitvoeren naar de aanwezigheid en vooral de precieze koncentratie van dergelijke stoffen in de bodem.