Advertentie
Advertentie

Vergoeding bouwschade kan sneller en correcter

Voortaan kan de architect zijn beroep langs een vennootschap uitoefenen. Zo kan hij, net zoals een aannemer, zijn aansprakelijkheid doorschuiven naar een vennootschap waardoor zijn persoonlijke bezittingen worden gevrijwaard. Om de rechtzoekende schadelijder zekerheid te bieden van een vergoeding in geval van schade die het gevolg is van een beroepsfout, wordt een verzekering wettelijk verplicht. Waarom worden andere partijen niet dezelfde verplichting opgelegd, vraagt IDES RAMBOER zich af.