Vergoeding zelfstandigen bij werken blijft uit

(tijd) - Zelfstandigen wachten nog steeds op een vergoeding bij hinder door openbare werkzaamheden. De discussie sleept al bijna een jaar aan. De liberalen dringen aan op een oplossing, de socialisten houden echter de boot af. De sp.a is veeleer geneigd zelfstandigen uitstel van betaling te verlenen in plaats van een vergoeding. De federale regering zoekt nu een oplossing.