Vergoedingen voor bestuurders van interkommunales worden beperkt

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse regering keurde gisteren een besluit goed dat de grenzen en toekenningsvoorwaarden regelt van prezentiegelden en vergoedingen van bestuurders van interkommunales. Het prezentiegeld mag krachtens dit besluit slechts toegekend worden per effektief bijgewoonde zitting en nooit hoger zijn dat het hoogste prezentiegeld toegekend aan een gemeenteraadslid in Vlaanderen. De executieve heeft voorts de zogeheten "tweede gordel'- gebieden afgebakend, sociaal-ekonomische probleemgebieden die in aanmerking komen voor extra steun.