Vergoedingen voor uitbetalingsinstellingen

(tijd) - In het staatsblad verschenen de koninklijke besluiten die de vergoedingen regelen voor administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen van de werkloosheidsuitkeringen. Hierdoor zijn de reeds betaalde vergoedingen over de jaren 1985 tot en met 1990 bekrachtigd, evenals de begrote vergoedingen voor dit jaar. Vanaf volgend jaar wordt een formule gehanteerd die rekening houdt met het aantal werklozen en de struktuurkosten. Voor dit jaar is voor het ABVV 1,4 miljard frank voorzien, voor het ACV 1,7 miljard, voor de liberale vakbond 0,3 miljard en voor de Hulpkas 0,7 miljard frank.