Vergrijzing bedreigt Duits pensioenstelsel

(tijd) - Ontvolking, vergrijzing en korter werken zijn in Duitsland de grootste hindernissen voor het op peil houden van het staatspensioenstelsel in 2030 en daarna. De bondsregering wil op korte termijn de hoogte van de pensioenen mede afhankelijk maken van de ontwikkeling van het geboortecijfer. Maar verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar is vooralsnog taboe.