Advertentie
Advertentie

Vergrijzing doet vooral kosten van gezondheidszorg stijgen

BRUSSEL (tijd) - De vergrijzing doet de komende 50 jaar vooral de uitgaven voor gezondheidszorg stijgen. Dat zegt het Federaal Planbureau. Tot dusver voorspelde de denktank dat vooral de groeiende pensioenlasten de sociale zekerheid onder druk zetten. Het Planbureau gelooft dat de overheid de kosten van de vergrijzing, 2,7 tot 3,4 procent van het bruto binnenlands product (BBP), kan dekken door de daling van de rentelasten.