Vergunning nodig voor uitvoer kunstwerken uit EG

BRUSSEL (tijd) - Kunstwerken of voorwerpen die deel uitmaken van het nationaal erfgoed, mogen vanaf volgend jaar niet zomaar het land verlaten. Onrechtmatig ontvreemde kunstwerken moeten worden teruggegeven aan het land van oorsprong. Voor de uitvoer van kunstwerken naar buiten de EG is een eenvormige uitvoervergunning vereist. In België zal dergelijke vergunning voor het eerst moeten worden ingevoerd. Ook de bezittingen van kerkfabrieken kunnen door de EG-regeling beschermd worden. Vanaf 1 januari 1993 kunnen goederen, diensten, personen en kapitaal vrij reizen op de EG-markt. Dat geldt ook voor kunstvoorwerpen, archeologische vondsten en stukken uit het nationaal patrimonium van een lidstaat. Vooral de zuidelijke EG-landen vrezen dat het openbreken van de Europese markt een startsein vormt voor een nieuwe uittocht van "nationale schatten'. Er was dus een aparte reglementering nodig om het vrij verkeer van kunstwerken te verzoenen met de gewettigde bescherming van het nationaal erfgoed.