Verharding acties dreigt in Corsica

(tijd) - Corsica staat voor een nieuwe periode van bomaanslagen en geweld. Nieuwe radicale seperatistische bewegingen verzetten zich tegen de keiharde lijn die minister van Binnenlandse Zaken Dominique de Villepin tegenover Corsica aanneemt.