Verhofstad belooft socialebegeleiding bij Sabena

BRUSSEL (belga) - Tijdens zijn ontmoeting met de Sabena-vakbonden heeft premier Guy Verhofstadt zich geëngageerd om sociale begeleidingsmaatregelingen uit te werken voor de luchtvaartsector in België. Dat verklaarde de federale minister van Overheidsbedrijven, Rik Daems. Wat die begeleidingsmaatregelen precies inhouden, wordt nog onderzocht. De vakbonden willen weten of er geld is voor een sociaal plan, zei Karel Gacoms van het ABVV. Indien er geen bevredigend antwoord komt, dreigen ze met een staking. Vakbonden, directie en een sociaal bemiddelaar hebben elkaar gisterenavond ontmoet op het ministerie van Tewerkstelling.De premier drong er in een gesprek met de voorzitter van de Europese Commissie, Romani Prodi, op aan om het overbruggingskrediet voor Sabena goed te keuren. De Belgische staat voorziet voor Sabena in een overbruggingskrediet van 5 miljard frank, maar mag hiervan slechts gebruikmaken na de goedkeuring van Europa.