Advertentie
Advertentie

Verhofstadt beoogt geenverhoging legerbudget

(tijd) - Premier Guy Verhofstadt pleit wel voor hogere legerinvesteringen, maar zonder op een verhoging van het legerbudget te mikken. Dat verduidelijkte de woordvoerder van de premier gisteren, nadat de sp.a-voorzitter, Steve Stevaert, in een reactie erop had gewezen dat er geen extra middelen naar de Belgische krijgsmacht kunnen gaan. Verhofstadt stelt in een zondaginterview met Het Nieuwsblad dat de regering over enkele weken een beslissing neemt over een groot investeringsplan voor het leger voor de komende vier jaar. 'We gaan een inhaalbeweging doen en aan het einde van de legislatuur moet het effect zichtbaar zijn', liet Verhofstadt optekenen. Hij merkte op dat ons land veel te weinig geinvesteerd heeft in het leger. 'En dat is nodig om het economische herstel te ondersteunen.' Even was de indruk gewekt dat Verhofstadt een budgetverhoging voor het leger voor ogen had. Dat leidde meteen tot een afwijzende reactie van Stevaert. De woordvoerder van de premier verduidelijkte daarop dat het geenszins de bedoeling van Verhofstadt was de afspraken in de meerderheid over de bevriezing van het legerbudget dit jaar, en een lichte budgetstijging de volgende jaren, op de helling te zetten. Verhofstadt zit op de lijn van de minister van Landsverdediging, Andre Flahaut (PS). Die werkt aan een plan om de werkingskosten te verlagen, waardoor middelen vrijkomen om de legerinvesteringen op te trekken. Dat alles moet gebeuren binnen eenzelfde begrotingsplaatje. Er lekte al uit dat gedacht wordt aan de sluiting van kazernes, de ontmanteling van het parabataljon in Diest en het afstoten van de Leopard-tanks en andere wapenuitrusting. WVDV