Verhofstadt draagt top parket op beter met VS samen te werken

(tijd) - Premier Guy Verhofstadt heeft twee weken geleden de vijf procureurs-generaal ontboden. Tijdens het gesprek maakte de eerste minister de hoogste magistraten van het land duidelijk dat hij wenste dat zij alle informatie over terrorisme onmiddellijk aan de Amerikaanse autoriteiten bezorgden. Deze opmerkelijke vergadering vond plaats nadat de Brusselse onderzoeksrechter Christian de Valkeneer de Amerikaanse autoriteiten inzage in zijn terrorismedossier had ontzegd.