Advertentie
Advertentie

Verhofstadt en Verwilghen sluiten broze wapenstilstand

(tijd) - Mark Verwilghen beschouwt een aanbod van Guy Verhofstadt om na hem als tweede man op de VLD-lijst voor de Senaat te fungeren als 'een goede uitgangsbasis'. Maar 'volledige overeenstemming' is er nog niet bereikt. Ook het voornemen van Verhofstadt om tegelijk de Kamerlijst in Antwerpen te trekken wordt niet echt op applaus onthaald. De brokken in het VLD-huishouden raken maar moeizaam gelijmd.Na de uitval die Verwilghen vorige week gedaan had in een Humo-interview achtte Guy Verhofstadt de tijd rijp voor een verzoenend gebaar. Verwilghen had toen laten verstaan dat hij zich in de hoek gedrumd voelde. Vooral het feit dat hij maar geen gehoor vond voor zijn vraag om op de Senaatslijst te staan, stemde hem droef. Maandag liet Verhofstadt in zijn lijfblad 'Het Laatste Nieuws' een interview verschijnen waarin hij de ex-voorzitter van de commissie-Dutroux aanbood om samen de Senaatslijst te trekken. Verhofstadt zou de lijst wel aanvoeren maar Verwilghen zou op de tweede plaats 'als medelijsttrekker' en 'symbool van hoop' stemmen kunnen verzamelen. Verhofstadt meende dat de tweede plaats Verwilghen ook voordelen bood. Het zou tegenstanders minder gemakkelijk maken hem te 'diaboliseren'. Hij ontkende verder met klem te vrezen voor de mogelijkheid dat Verwilghen hem als stemmentrekker zou overvleugelen. Want het succes van een voorzitter wordt niet afgemeten aan zijn persoonlijke score maar aan die van zijn partij. Eindbedoeling blijft wel het breken van de rooms-rode meerderheid. En dat gebeurt in de Kamer en het Vlaams parlement, zo erkende Verhofstadt. Daarom wil hij tegelijk kandidaat zijn 'in een echt strijdarrondissement'. 'Waarom niet Antwerpen? Als de leden het goedvinden, wil ik ook daar op de barricaden gaan staan.'