Advertentie
Advertentie

Verhofstadt laat Belgisch-Nederlandse stemmenpariteit in EU varen

(van onze verslaggevers)NICE (tijd) - Volgens de nieuwe machtsverhoudingen in de EU-ministerraad heeft België één stem minder dan Nederland. Premier Guy Verhofstadt liet daarmee tijdens de EU-top in Nice de historische stemmenpariteit met Nederland varen. De Franse president, Jacques Chirac, weigerde in Nice halsstarrig ieder stemmenverschil met Duitsland te aanvaarden. België verliest maar drie van de huidige 25 europarlementsleden.