Verhofstadt overdrijft over investeringsplannen

(tijd) - De investeringsdossiers die premier Guy Verhofstadt (VLD) de jongste dagen vanuit de VS aankondigde, blijken bij navraag niet zo nieuw of omvangrijk als hij liet optekenen. Verhofstadt promootte in de VS de notionele intrestaftrek, het nieuwe fiscale gunstregime voor bedrijven in ons land.