Advertentie
Advertentie

Verhofstadten Slangenin verlegenheid

(tijd) - De Raad van State meent dat Noël Slangen, de gewezen communicatieadviseur van premier Guy Verhofstadt, tussenbeide is gekomen in een aanbesteding van een overheidsopdracht. De premier zelf heeft steeds beweerd dat daarvoor geen aanwijzingen waren.Begin 2001 schreef het kabinet van Verhofstadt een overheidsopdracht uit voor een advies over de nieuwe dienst externe communicatie van de federale overheidsdienst. Het bureau Eco Consult diende een offerte in, net zoals Slangen&Partners. Eco Consult legde het beste bod voor, maar de opdracht werd ingetrokken om redenen van interne reorganisatie.Volgens de N-VA had Slangen, de communicatieadviseur van Verhofstadt, hierin de hand. Er doken brieven en e-mails tussen kabinetschef Luc Coene, de topman van de Kanselarij en het bureau van Slangen op. Maar de premier ontkende dat er geknoeid was. Als ik één element had gevonden, waarbij Slangen zou kunnen worden verweten dat hij ingegrepen had om te beïnvloeden, dan was hij al lang buitengevlogen, zei Verhofstadt in januari 2002 in de Kamer.Eco Consult stapte niettemin naar de Raad van State en kreeg op 4 maart gelijk, meldde de N-VA in het weekend. De Raad van State vernietigde de intrekking van de overheidsopdracht. In het arrest staat dat Eco Consult met een aantal gegevens aannemelijk maakt dat een andere deelnemer, namelijk Slangen, op zijn minst zeer betrokken was bij de afwikkeling zelf van de procedure. De N-VA ziet in het arrest het zoveelste bewijs van het geknoei en de vriendjespolitiek van paars-groen.Inmiddels werkt Slangen niet meer als communicatieadviseur voor Verhofstadt, maar voor VLD-voorzitter Karel de Gucht. WVDV