Verhoging minimumlonen in Turkije

De Turkse regering heeft verhogingen van de minimumlonen aangekondigd die tot 78 procent gaan. De ontevredenheid onder de Turkse vakbonden over de hoge inflatie en de beperking van hun aktiviteiten lijkt hiermee nochtans niet bekoeld te zijn. Het minimumloon in de industrie zal vanaf 1 juli worden opgetrokken tot 126.000 lira (omgerekend zo'n 3.500 B.fr.) per maand, in de landbouw zal het minimum maandloon omgerekend ongeveer 3.200 B.fr. bedragen. De beslissing tot loonsverhoging komt na een brede golf van kritiek op het ekonomisch beleid dat onder meer met een inflatiecijfer van rond de 70 procent heeft af te rekenen. Leiders van de belangrijkste vakbondsfederatie TURK-IS, die zo'n 2 miljoen leden van 25 syndikaten groepeert, hebben de besprekingen met de regering nog voor het afkondigen van de loonsverhogingen met slaande deuren verlaten. De voorzitter van TURK-IS zei dat hij de verhogingen ontoereikend acht en dat ze niet tot sociale vrede zullen leiden.