Verhoging minimumpensioen kost zelfstandigen niets

(tijd) - De zelfstandigen moeten niets betalen voor de verhoging van hun minimumpensioen. De regering zorgt voor de financiering. Andere heikele zelfstandigendossiers, zoals de verplichte verzekering voor de kleine gezondheidsrisico's en de invoering van een nieuwe pensioenpijler, worden naar werkgroepen doorgeschoven. Dat kwamen premier Guy Verhofstadt en de zelfstandigenorganisaties overeen.