Advertentie
Advertentie

Verhoging schuldgraad vastgoedbevaks in de maak

(tijd) - De minister van Financiën, Didier Reynders, bereidt een verhoging voor van de schuldgraad die vastgoedbevaks mogen aangaan. In ons land mag de totale schuldenlast van een vastgoedbevak slechts 33 procent van de activa bedragen. Een vergelijking met de omringende landen wijst uit dat het gewogen gemiddelde daar op 41 procent ligt. In Nederland ligt de toegelaten schuldratio zelfs op 60 procent. Een verhoging lijkt dus aangewezen om de concurrentiepositie van de Belgische vastgoedbevaks te vrijwaren.Reynders sluit zich aan bij een vraag die VLD-volksvertegenwoordiger Aimé Desimpel hierover stelde. Hij zal met de betrokken instanties en de professionele verenigingen een koninklijk besluit tot wijziging van de bestaande reglementering voorbereiden.Volgens het voorstel zou een vastgoedbevak de kans krijgen de schuldratio boven 33 procent, maar onder 50 procent te brengen. Indien dat gebeurt, zou de bevak wel niet langer kunnen genieten van de afwijking die de CBF toestaat om meer dan 20 procent van de activa in een eigendom onder te brengen. Bovendien moet de bevak de aandeelhouders correct inlichten in het kader van de periodieke berichtgeving.Een verhoging van de schuldgraad zou niet alleen de concurrentiepositie tegenover het buitenland verbeteren, maar eveneens de expansieplannen van verschillende bevaks ondersteunen. Die hadden bij het afsluiten van het jongste boekjaar duidelijk laten verstaan dat ze op een snelle verhoging hoopten. Voor een bevak als Cofinimmo zou de verhoging overigens niet ongelegen komen om de overname van de Axa/Royale Belge-portefeuille te verteren. WB