Verhoogd toezicht op herverzekeraars

PARIJS (reuters/tijd) - De lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zijn het eens het toezicht op de herverzekeraars te versterken.Ze willen de transparantie en integriteit van de sector bevorderen door informatie uit te wisselen over de sector, die tot dusver grotendeels ontsnapte aan regulering.André Laboul, hoofd van de financiële afdeling van de OESO, merkt op dat de besprekingen over sterker toezicht op de herverzekeraars al in 1998 startten. Maar de onderhandelingen versnelden het voorbije jaar, want de terreuraanslagen van 11 september 2001 en de beursmalaise vergrootten de bezorgdheid over de gezondheid van de herverzekeraars.Er bestaat een bewustzijn dat we nauwer moeten toezien op de sector, zei Laboul. Sommige grote herverzekeraars zijn zeer solide, maar andere niet. De overheid had tot nu toe weinig aandacht voor de herverzekeraars omdat hun klanten machtige verzekeraars zijn en geen consumenten die zich van geen kwaad bewust zijn. Daardoor konden herverzekeraars risicos nemen die andere financiële instellingen niet konden nemen. Dit kan volgens Laboul een bedreiging vormen voor de herverzekeraars indien de risicos niet onder controle worden gehouden. Het is mogelijk dat een systeemrisico ontstaat dat gevolgen heeft voor het financieel systeem. De uitwisseling van informatie zal gebeuren via de website van de OESO en zich toespitsen op fraude en financiële problemen van herverzekeraars.Intussen verlaagde het ratingbureau Standard and Poors de langetermijnratings van de herverzekeraar Swiss Re van AAA tot AA+. S&P verwijst naar de recente daling van de inkomsten uit schadeverzekeringen, de vermindering van de solvabiliteit sinds eind 2001 en de licht gedaalde financiële flexibiliteit.