Verhoogde borg voor vervoervergunning

(tijd) - In het Staatsblad van 1 december verschenen twee koninklijke besluiten betreffende de vergunning van vervoerkommissionair respektievelijk vervoermakelaar. Door deze KB's wordt de Belgische reglementering aangepast aan de EG-richtlijn van 1982 betreffende het vrij verkeer van tussenpersonen op het gebied van vervoer. Tevens wordt de voor een vergunning vereiste borgtocht fors opgetrokken.