Verkeerde cijfers in Fondsen-Tijd

Wegens technische problemen zijn in de Fondsen-Tijd van dinsdag 15 september een aantal storende fouten geslopen. De gepubliceerde returns en de Sharpratio's zijn dezelfde als in de editie van de maand augustus. Ook de returns in de tabel van best en slechtst presterende beleggingsfondsen op pagina 3 zijn niet aangepast. Onze oprechte verontschuldigingen voor deze missers. Om u zo snel mogelijk te informeren over de juiste prestaties van uw beleggingsfonds zullen we morgen, donderdag, een nieuwe Fondsen-Tijd publiceren met de geactualiseerde gegevens.