Advertentie
Advertentie

Verkeerdeinschatting Mark Deweerdt

De politieke week zal worden beheerst door de vraag of het VLD-congres zaterdagmiddag al dan niet beslist een regeringscrisis uit te lokken om de toekenning tegen te houden van gemeentelijk kiesrecht aan niet-Belgen van buiten de Europese Unie. Tot vrijdag werd aangenomen dat de partijtop hemel en aarde zou bewegen om de resolutie te doen wegstemmen, waarin de Antwerpse Jong-VLD voorstelt de paarse coalitie te verlaten indien ook de Kamer het migrantenstemrecht zou goedkeuren. Door in een radio-interview de mogelijkheid ter sprake te brengen dat het congres van het migrantenstemrecht een regeringszaak maakt en door te beklemtonen dat hij er als partijvoorzitter toe gehouden is een dergelijk congresbesluit uit te voeren, wekte Karel De Gucht de indruk dat de VLD-leiding een politieke crisis niet langer uitsloot, zelfs niet zou trachten te verhinderen.