"Verkeers(on)veiligheid internationaal aanpakken'

"Verkeersveiligheid is geen louter nationaal probleem meer; het moet in een Europa, dat streeft naar liberalizering van verkeer van personen en goederen tussen de lidstaten, op supranationaal niveau worden aangepakt'. Dat zei dinsdag in Brussel op de internationale dagen over de verkeersveiligheid, minister Jean-Luc Dehaene van verkeer. De minister pleitte ervoor dat de nieuw aantredende EG- kommissie verkeersveiligheid bij prioriteit zou behandelen.