Advertentie
Advertentie

Verkeersbelasting wordt voortaan op werkelijk vermogen berekend

(tijd) - Eigenaars van opgefokte kleine wagens moeten in de toekomst meer verkeersbelasting betalen, terwijl eigenaars van dieselwagens met grote cilinderinhoud maar klein vermogen beter af zullen zijn. De ministerraad beslist vandaag immers principieel de fiscale PK's als heffingsgrondslag voor de verkeersbelasting naar de prullenmand te verwijzen en te vervangen door het werkelijke vermogen, uitgedrukt in kilowatt.Het gaat vandaag om een princiepsbeslissing. De verkeersbelasting is immers een gewestbelasting, waarvan de opbrengst - zij het nog maar gedeeltelijk - aan de gewesten wordt doorgestort. De federale overheid blijft niettemin bevoegd om de heffingsgrondslag voor die belasting te bepalen. Maar ze kan dit maar doen na het akkoord van de gewesten. Het overleg hierover met de gewesten moet echter nog van start gaan, zodat een definitieve federale beslissing tot het najaar op zich zal laten wachten.