Advertentie
Advertentie

Verkeersveiligheid vraagt maatschappelijk groot draagvlak

Het debat over de verkeersveiligheid is weer brandend actueel. Zowel populistische als verstandige ideeën worden de wereld ingestuurd. De Vlaamse Automobilistenbond (VAB) pleit voor een pragmatische aanpak van de verkeersveiligheid en waarschuwt ervoor de autobestuurders niet stelselmatig de zwarte piet toe te schuiven.