Advertentie
Advertentie

Verkiezingen opnieuw gelijktijdig

(tijd) - De twee kopstukken van de Vlaamse regering, Patrick Dewael (VLD) en Steve Stevaert (sp.a), vinden dat de verkiezing van het Vlaams Parlement beter opnieuw samenvalt met die voor de Kamer en Senaat. Nu zijn er Vlaamse verkiezingen om de vijf jaar, en federale verkiezingen om de vier jaar. Maar Agalev, Spirit, N-VA en CD&V schoten het voorstel al meteen af. Volgens Dewael blijft de vermenging groot. De federale verkiezingen in 2003 zullen hun sporen nalaten op de Vlaamse politiek. In een federale staat moeten er op het federale en het regionale niveau andere meerderheden tot stand kunnen komen. Maar in België is dat niet evident. Als we in 2003 een federale heruitgave van paars-groen krijgen, zal dat een invloed hebben op de regionale coalitievorming in 2004. Andersom wordt het voor de Vlaamse regering moeilijk als er in 2003 een andere federale meerderheid komt, zegt Dewael.Steve Stevaert merkt op dat ook de kiezer geen onderscheid maakt tussen het Vlaamse en het federale niveau, temeer omdat Vlaamse parlementsleden en ministers bij de federale verkiezingen op de lijsten zullen staan. Dewael en Stevaert zijn dat alvast van plan. Stevaert: Het is dom dat we de verkiezingen voor het federale en Vlaamse gescheiden hebben. Ook Dewael vindt dat de verkiezingen beter weer gelijktijdig plaatsvinden.Dewael merkt wel op dat dan de grondwet moet worden aangepast, wat pas in de volgende legislatuur kan. Bovendien kan het Vlaams legislatuurparlement niet vervroegd ontbonden worden, en het federale wel, waardoor verkiezingen weer op andere tijdstippen zouden plaatsvinden. Stevaert heeft daarvoor al een oplossing: Waarom zou er federaal ook geen legislatuurparlement komen?Agalev, CD&V, Spirit en CD&V zijn alvast niet te spreken over de voorstellen. Ze vinden dat Dewael en Stevaert de Vlaamse autonomie terugschroeven. Agalev-senator Frans Lozie verwijt beide politici zelfs de Vlaamse autonomie op te geven voor een bord linzensoep, met name hun eigen carrièreplanning. WVDV