Advertentie
Advertentie

Verkiezingskoorts doet gemeentefinanciën niet ontsporen

(tijd) - De laatste legislatuurjaren van gemeenten en provincies gaan traditioneel gepaard met toenemende uitgaven, vooral van de investeringsuitgaven, en groeiende negatieve begrotingssaldi. Dat is ook het geval in de aanloop naar de gemeente- en provincieverkiezingen van 2000, maar minder uitgesproken dan in het verleden. De financiële toestand van de gemeenten en provincies blijft in 1999 positief, dat blijkt uit gegevens van het Gemeentekrediet.Voor het eerst stelde het Gemeentekrediet gisteren een 'barometer van de financiën van de lokale besturen' voor 1999 voor, als voorproefje van de meer uitgebreide en gedetailleerde studie over de gemeente- en provinciefinanciën die later op het jaar volgt. De financiële toestand van de gemeenten en provincies is relatief rooskleurig, zo geeft de barometer aan.