Advertentie
Advertentie

Verkiezingsuitgaven Agalev

(tijd) - Agalev heeft gisteren als eerste politieke partij een overzicht gegeven van haar verkiezingsuitgaven. De totale verkiezingsuitgaven bedroegen 6,2 miljoen fr. Hiervan werd 5,2 miljoen fr. door de nationale partij uitgegeven, hetzij 200.000 fr. minder dan begroot. De arrondissementen hebben daarnaast nog één miljoen fr. gespendeerd. Twee kandidaten hebben het aangedurfd om samen 4.820 fr. uit te geven voor hun persoonlijke campagne. Bij Agalev mochten de kandidaten geen campagne voeren.