Verkoop 20 procent DSM brengt Nederland 20,5 miljard frank op

(tijd) - De Nederlandse staat stoot 7,34 miljoen aandelen DSM van de 11,34 miljoen die ze in haar bezit heeft, af. Dat komt overeen met 20 procent van het kapitaal. De staat ontvangt voor elk aandeel 152 gulden, wat Nederland 1.115 miljoen gulden of 20,5 miljard frank oplevert. De aandelen worden tegen een verminderd bedrag omgezet in cumulatief preferente aandelen, die nog enkel een rente ontvangen. Ze blijven stemgerechtigd, maar ontvangen geen gewoon dividend.De operatie, die al maanden in de lucht hing, werd gisteren bekendgemaakt door zowel DSM als de Nederlandse staat. Het aandeel DSM ging op de beurs met 7,5 procent omhoog tot boven de 152 gulden. De globale dividenduitkering wordt vanaf 1996 immers over 80 procent van de bestaande aandelen uitgekeerd, waardoor de winst per gewoon aandeel na die operatie stijgt.