Verkoop cacaoreserve kan de prijs flink

Het sekretariaat van de International Cacao Organisation (ICCO) stelt voor om de reservevoorraad, die dienst doet als buffer tegen prijsschommelingen, op te heffen. Dit voorstel wordt voorgelegd tijdens de halfjaarlijkse vergadering de ICCO van 5 tot 16 september. Het voorstel moet door de volledige raad worden goedgekeurd. Het voorstel om de reservevoorraad op te heffen is overigens door verschillende partijen al negatief onthaald.