Verkoop CBHK-portefeuillelevert overheid 2,8 miljard euro op

(tijd) - Door het resterende deel van de hypothecaire portefeuille van Credibe, het vroegere Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK), te gelde te maken, slaagt de federale regering erin de overheidsschuld met 1,1 procent van het BBP of ongeveer 2,8 miljard euro verder terug te dringen. Dat was het belangrijkste nieuwe element dat gisteren nog aan het licht kwam bij de voorstelling van de resultaten van de federale begrotingscontrole.