Verkoop computerafdeling Zenith aan Bull rond

(tijd) - De aandeelhouders van Zenith Electronics Corporation hebben op hun algemene vergadering het akkoord goedgekeurd van 2 oktober jl. voor de verkoop van de computeraktiviteiten aan de Franse groep Bull. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van 496,4 miljoen dollar, wat overeenkomt met zo'n 90 % van de geschatte prijs op basis van de aangepaste boekwaarde eind november. Door deze overname is Bull nu de zevende grootste informatika- leverancier ter wereld geworden. In de mikro-informatika neemt de groep zelfs de zesde plaats in.