Verkoop CVT in Sint-Truiden duwt halfjaarwinst Begemann hoger

(tijd/anp) - De nettowinst over het eerste halfjaar van de Nederlandse participatiemaatschappij Begemann Groep is mede door de verkoop van CVT in Sint-Truiden aan Zahnradfabrik Friedrichshafen met 76,2 procent gestegen van 17,2 miljoen gulden tot 30,3 miljoen gulden. Als gevolg van turbulente marktontwikkelingen in Azië en Rusland zijn in de eerste zes maanden van 1998 extra voorzieningen aangelegd om het risico te dekken.De stijging van het resultaat is vooral het gevolg van de sterk toegenomen dividendinkomsten, zegt de Nederlandse onderneming in een mededeling. De geïnde dividenden stegen in de eerste jaarhelft aanzienlijk door de uitzonderlijke opbrengsten van 58,2 miljoen gulden uit de verkoop van 80 procent van de VCST-aandelen, dat de afdeling continue variabele transmissie (CVT) in Sint-Truiden omvat, aan de Duitse producent van versnellingsbakken Zahnradfabrik Friedrichshafen. De andere industriële activiteiten van VCST werden voor de verkoop ondergebracht in VCST-Industrial Products, dat nog steeds tot de Begemann-groep behoort. De rentebaten uit participaties daalden door de afstotingen dan weer van 3,8 naar 1,8 miljoen gulden. De rentelasten daalden met 30 procent van 11,3 miljoen gulden tot 7,9 miljoen gulden. De nettowinst steeg met 76,2 procent naar 30,3 miljoen gulden en de winst per aandeel van 2,88 gulden naar 5,58 gulden.