Verkoop stagneert bij Belgische distributeurs

DE EKONOMISCHE krisis laat zich sinds 1991 ook sterk gevoelen in de handel.Volgens Fedis, de Belgische federatie van de distributie-ondernemingen, trad er in 1992 een uitgesproken groeivertraging op. Nochtans namen de privé-konsumptiebestedingen in '92 nog met 4,7 procent toe in lopende prijzen en met 2,2 procent in vaste prijzen. Maar het waren vooral de bestedingen in duurzame konsumptiegoederen die groeiden. De Belgische konsument gaf meer uit aan personenwagens en woningen (voor deze laatste groep: +9 procent, dank zij de dalende rente).