Verkoop VCST nadert nog geen ontknoping

BREDA (tijd) - De verkoop van de Limburgse producent van automatische versnellingsbakken en autocomponenten VCST door aandeelhouder Begemann kan nog geruime tijd uitblijven. Begemann-voorzitter André Deleye zei dat er wel interesse bestaat voor het Limburgse bedrijf, maar dat dat nog niet wil zeggen dat er ook kopers zijn. Voorheen had Deleye gezegd dat er op het einde van deze maand klaarheid zou zijn over de verkoop van VCST. Een en ander viel te horen op de algemene vergadering van de aandeelhouders van Begemann. Grootaandeelhouder Joep van den Nieuwenhuyzen verkoos afwezig te blijven omdat de Hoge Raad zich vandaag uitspreekt over de HCS-voorkenniszaak. Vice-voorzitter Jeroen van den Nieuwenhuyzen herhaalde dat de Begemann-groep dit jaar 200 miljoen gulden nodig heeft om zijn financiële verbintenissen tijdens het lopend jaar na te komen. Dit bedrag zal vooral moeten komen van de verkoop van dochterbedrijven. Met een geconsolideerde kortlopende schuld van 700 miljoen gulden, waarvan de helft bestaat uit leningen, hypothecaire leningen en bancaire kredieten, op een balanstotaal van1.498 miljoen gulden lijkt Begemann in een zeer streng keurslijf gekneld, al ontkende voorzitter André Deleye dat de banken de groep verplicht hebben om de kroonjuwelen te verkopen.