Verkopen in VS kunstmatig opgekrikt

De autoverkopen in de Verenigde Staten vielen de voorbije maand weliswaar stevig terug, maar minder dan verwacht. Toch bieden de cijfers voor de grote constructeurs weinig reden tot juichen.Na de aanslagen van 11 september werd met meer dan gewone belangstelling uitgekeken naar de evolutie van de autoverkopen in de VS. Zij zijn immers sterk gerelateerd aan het consumentenvertrouwen. Analisten voorspelden dalingen in de verkoop tot 20 procent, maar de cijfers vielen nog mee. In totaal werden in september 1,294 miljoen autos en lichte vrachtwagens verkocht, een daling met 8,7 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar. Omgerekend op jaarbasis kwamen de verkopen uit op 16,1 miljoen stuks, terwijl de meeste analisten een cijfer rond 15 miljoen verwacht hadden.Toch werden de cijfers door analisten niet positief onthaald omdat ze gerealiseerd werden dankzij programmas om de verkoop te stimuleren via kortingen en renteloze financieringen. General Motors, dat als eerste na de aanslagen een nieuwe kortingprogramma lanceerde (op 19 september), kende de kleinste terugval met een vermindering van de verkoop met 3 procent. Ford vergrootte twee dagen later zijn kortingen en zag zijn verkopen met 9 procent terugvallen. Chrysler reageerde pas op 25 september en bracht in september 28 procent minder wagens aan de man. Analisten twijfelen er dus aan in hoeverre de autoverkopen nog een weerspiegeling zijn van het vertrouwen van de consumenten, vermits de kortingen het beeld vertroebelen. Hoe dan ook komt de rendabiliteit van de constructeurs verder onder druk te staan. Ford heeft al gewaarschuwd dat de resultaten voor het derde kwartaal lager uitvallen dan de gemiddelde verwachting van de analisten. Deze gingen uit van een verlies per aandeel van 6 dollarcent.Voor de Europese constructeurs was het vooral uitkijken naar de verkopen van de premium-merken zoals BMW en Porsche die totnogtoe goed stand hielden. Analisten waren verdeeld of de verkopen na de aanslagen nog altijd minder gevoelig zouden reageren. Iedereen heeft gedeeltelijk gelijk, want bij Porsche daalden de VS-verkopen in september met 16 procent, terwijl BMW zijn verkopen zag stijgen met 4 procent. Porsche doet de terugval in september af als niet significant. Voorlopig worden ook de productieschemas niet aangepast.Beide bedrijven bevestigden deze week wel hun winst en omzetprognoses voor het boekjaar. Bij BMW blijven ze bij hun verkoopsdoel van meer dan 900.000 voertuigen wereldwijd en een winst die minstens even hoog moet liggen als vorig jaar. Porsche blijft ook bij zijn, weliswaar vage, doelstelling dat de resultaten bevredigend zullen zijn. Hoewel ze bij Porsche toegeven dat de recordverkopen van vorig jaar niet gehaald worden, moeten de resultaten ondertussen positief beïnvloed worden door een betere productmix. De verkopen in september tonen inderdaad aan dat vooral de Porsche Boxster in de klappen deelt (-35%), terwijl de andere modellen goed standhouden. Op de Boxster realiseert Porsche zijn laagste marges. Deze en volgende week volgen de publicatie van Europese verkoopcijfers die minder vertekend zullen zijn door overmatige kortingen en het globale beeld kunnen nuanceren. KW