Advertentie
Advertentie

Verladers riskeren half jaar cel bij malafide vervoerspraktijken

(tijd) - De ministerraad keurde een wetsvoorstel goed waardoor de verladers in het wegvervoer een grotere medeverantwoordelijkheid krijgen. Als ze werken met een transporteur zonder licentie of mede schuldig zijn aan het niet respecteren van rij- en rusttijden, kan hen dat een geldboete en een gevangenisstraf van zes maanden opleveren. Het wetsvoorstel is een eerste direct gevolg van het akkoord van september 2000 tussen de sector en de overheid.