Verlaging registratierechtenin commissie goedgekeurd

(tijd) - De commissie-Financiën van het Vlaams Parlement keurde gisterenmiddag het ontwerp van decreet over de verlaging van de registratierechten goed. De meerderheid van VLD, sp.a, Agalev en VU&ID, alsook het Vlaams Blok, stemden voor het ontwerp. CD&V onthield zich, omdat de meerderheid een CD&V-amendement over een extra tegemoetkoming voor gezinnen weigerde te aanvaarden.