Verlaging RV wordt voor 90% weerspiegeld in lange rente

(tijd) - De verlaging van de roerende voorheffing (RV) van 25 tot 10 procent, die op 1 maart 1990 plaatsvond, wordt voor 90 procent weerspiegeld in de lange-termijnrente. De impact op de korte-termijnrente is moeilijk becijferbaar. Dit schrijven Jef Vuchelen en Geert De Pryck van de VUB in een studie (*) over de rentegevolgen van de RV-verlaging. Vuchelen en De Pryck gebruikten de ekonometrische metode om de rentegevolgen van de verlaging van de roerende voorheffing te evalueren. Zij schatten regressies die de Belgische korte- en lange-termijnrente verklaarden door een buitenlandse rente, de roerende voorheffing en een risicopremie.