Verleiding

Je munt vastkoppelen aan een sterke valuta als de D-mark is niet zo'n eenvoudige zaak, zeker als het de bedoeling is zodoende de rente te doen dalen. De Belgische monetaire autoriteiten hebben het de jongste dagen aan den lijve ondervonden. Presteerde de Belgische frank kort na zijn formele koppeling aan de D-mark in het voorjaar nog erg sterk, dan moet de Nationale Bank thans alle zeilen bijzetten om de frank gelijke tred te laten houden met de D-mark.