Verlenging arbeidsduur leidt tot minder jobs

(tijd) - Een verlenging van de arbeidsduur zonder compenserende loonsverhoging leidt tot een stijging van de economische activiteit, maar tot een daling van het aantal jobs. Dat blijkt uit een studie van het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB). Alleen als de overheid de verbetering van het begrotingssaldo omzet in een lastenverlaging, stijgt het aantal banen op lange termijn.