Verlenging van de BTW-herzieningstermijn

(van een medewerker)