Verlenging verbod BST-hormoon gewenst

BRUSSEL (tijd) - De Europese kommissie heeft de lidstaten voorgesteld het verbod op het gebruik en de verkoop van het zgn. super-hormoon BST, dat de melkproduktie van koeien kan opdrijven, met zeven jaar te verlengen, d.i. tot het einde van de huidige regeling inzake de melkkwota. De kommissie zegt rekening te hebben gehouden met alle elementen van het dossier, vooral met de negatieve reakties van de konsumenten en met het feit dat het gebruik van dit produkt in strijd is met de EG-doelstellingen inzake de landbouwhervorming en de plattelandsontwikkeling.