Advertentie
Advertentie

Verlies Franki bedraagt 1,79 miljard frank

(tijd) - De in moeilijkheden verkerende bouwgroep Franki boekte in 1997 een verlies van 1,79 miljard frank. Dit maakte de onderneming dinsdag bekend. Het verlies is veroorzaakt door de 690 miljoen frank aan uitzonderlijke waardeverminderingen die betrekking hebben op participaties in Belgische en buitenlandse dochterondernemingen. Ook de uitzonderlijke verliezen ten belope van 970 miljoen frank op schuldvorderingen die op dezelfde dochterondernemingen betrekking hebben, tekenen voor het negatieve resultaat. Daarbij komt nog 220 miljoen frank aan uitzonderlijke provisies voor aangegane verbintenissen inzake bankkredieten die voor rekening van de dochterondernemingen werden onderschreven.