Verlies SAIT-RadioHolland nog hoger dan eerst gevreesd

(tijd) - De resultaten van de Belgisch-Nederlandse groep SAIT-RadioHolland evolueren van kwaad naar erger. Over 1994 werd een nettoverlies, deel van de groep, geboekt van 184 miljoen fr. Sinds de fusie betekent dit dat de groep een gekumuleerd tekort van zowat 100 miljoen bijeen heeft verzameld. SAIT-RadioHolland is aktief in de produktie van maritieme apparatuur, distributie, onderhoud en als verrekencentrum voor maritieme telekom.Ter herinnering. In 1993 werd een winst van 81,3 miljoen geboekt, nadat het eerste jaar van de fusie net geen verlies werd geleden. Bij die gelegenheid kondigde de raad van bestuur 'een beter resultaat bij gelijkblijvende ekonomische omstandigheden' aan. Na zes maanden zat SAIT-Radio Holland al met een tekort van 72,5 miljoen opgezadeld, maar zelfs toen bleef het management zeggen dat de winst toch even hoog zou zijn als in 1993, omdat een uitzonderlijk appeltje uit de kast zou vallen.