Verlies Vlaamse schepenenschaadt Vlaams belang niet

(tijd) - Paul van Grembergen, de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, is van mening dat het verlies van enkele Vlaamse schepenen in de faciliteitengemeenten rond Brussel het Vlaamse belang niet schaadt. Het Vlaams Parlement moet dat ongewenste gevolg van het Gemeentedecreet beoordelen.