Verlies voor Charbonnages d'Ans et de Rocour

(tijd) - De beursgenoteerde vennootschap Charbonnages d'Ans et de Rocour sloot het eerste halfjaar met een verlies van 861.225 frank af. Vorig jaar beliep het verlies over dezelfde periode 652.732 frank. In juli heeft het likwidatiedividend van Siminans een bonus van 778.700 frank opgeleverd. Het akkoord dat in februari werd ondertekend voor de verkoop van het hele mijnbouwterrein is nog niet voorbij de uitvoeringsfaze geraakt. Alvorens de akte kan verlijden moeten eerst nog de aan de gang zijnde onderhandelingen worden afgerond, zo zegt de voormalige steenkoolmijn in haar halfjaarbericht.